samovrednovanjePodrška timovima za samovrednovanje treće oblasti (Obrazovna postignuća učenika) i timovima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove

Tokom redovnog i vanrednog stručno-pedagoškog nadzora, spoljašnjeg vrednovanja i pružanja stručne pomoći, primetili smo da pojedini timovi obrazovna postignuća učenika na završnom ispitu vrednuju sagledavajući rezultate na nivou svoje opštine ili na nivou okruga, a ne u odnosu na republički prosek 500. 

Zbog toga podsećamo na činjenicu da ovaj standard vrednujemo u odnosu na Zavodove analize postignuća učenika na završnom ispitu. Njih možete da preuzmete na sledećim linkovima, pomoću ID i PIN koda ustanove: 

Tim za spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada ustanova Moravičkog okruga sagledava postignuća učenika u odnosu na postignuća iz prethodnih pet godina (iako je razmak od jednog do drugog spoljašnjeg vrednovanja, zbog pandemije virusa korona, duži). Kako bismo pomogli školskim timovima da realno samovrednuju standard 3.1, objavljujemo i  instrument koji naš tim koristi u pripremi spoljašnjeg vrednovanja. Takođe, podsećamo vas i na Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove iz 2019. godine, koji u čl. 17 definiše merila za vrednovanje ustanove, na osnovu kojih se ustanova ocenjuje ocenom 4 ukoliko ostvaruje 100% standarda, s tim da je više od 50% standarda ostvareno u potpunosti (nivo 4), a ostali standardi su ostvareni u većoj meri (nivo 3), dok se ustanova ocenjuje ocenom 3 ukoliko više od 75% standarda ostvaruje u potpunosti (nivo 4) ili u većoj meri (nivo 3), dok su preostali standardi ostvareni u manjoj meri (nivo 2). Dakle, ustanova ne može da bude ocenjena ocenama 3 ili 4 ukoliko je neki standard na nivou 1. Ukoliko procenite da je standard 3.1. na nivou 1 ili 2, to zahteva preduzimanje hitnih mera podrške (unapređivanje kvaliteta programa pripreme učenika za završni ispit i dinamike realizacije; unapređivanje programa i realizacije dodatne i dopunske nastave; primenu inovativnih, interaktivnih, participativnih i kooperativnih metoda nastave i učenja; diferenciranje i individualizaciju nastave i svih drugih vidova podrške učenicima; kompenzatorne programe i sl.).