Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je, u okviru projekta Primena standarda kvaliteta i razvoj instrumenata za vrednovanje kvaliteta rada škola, pripremio inicijalne testove znanja iz matematike za učenike IV, VI i VIII razreda, koji obuhvataju nastavne sadržaje iz matematike iz prethodnog razreda. Testovi imaju funkciju provere matematičkih koncepata (numeričkih, algebarskih i geometrijskih), procesa (zaključivanje, povezivanje i primena) i veština (računanje, merenje, prostorna vizuelizacija, procena) učenika, a usmereni su ka realizaciji obrazovnih standarda, kao i za potrebe samovrednovanja u oblasti "Nastava i učenje".  Pored testova, pripremljen je i softver za obradu podataka. Ovo testiranje je školama bilo najavljeno u aprilu 2014. godine, prilikom dostavljanja probnih testova za završni ispit.

 

Direktori škola će će preuzeti CD-ove u ponedeljak, 8. septembra 2014, u nadležnim školskim upravama.

Datumi testiranja učenika:

  • učenici VIII razreda: 10. septembar 2014;
  • učenici VI razreda: 11. septembar 2014. i
  • učenici IV razreda: 12. septembar 2014.

Testiranje za sve učenike, bez obzira na razred, traje 90 minuta. Ukoliko uslovi u školi dozvoljavaju, bilo bi poželjno da se svi učenici jednog razreda testiraju u isto vreme.