Budući da su timovi škola Moravičkog okruga koje imaju međunarodni certifikat o  statusu  eko-škole počele da nas obaveštavaju o aktivnostima koje realizuju u okviru svojih ekoloških programa, odlučili smo da započnemo pisanje ovog članka u kojem ćemo objavljivatii vesti iz naših eko-škola, radi razmene dobrih primera iz prakse, onako kako one do nas budu stizale.

Za početak, Ekološki tim OŠ "Desanka Maksimović" iz Gornjeg Milanovca poziva kolege da se informišu o njihovim  ekološkim aktivnostima na sledećem linku.