Školska uprava Čačak ostvaruje odličnu saradnju sa svim partnerima iz lokalne zajednice, a među njenim najaktivnijim saradnicima su zaposleni iz Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis”  iz Čačka (u daljem tekstu: Biblioteka) na čelu sa direktorom Danicom Otašević. Plodnja saradnja se ogleda u brojnim kulturnim i obrazovnim aktivnostima koje Biblioteka organizuje u školama, ali i u savetodavnoj podršci  koju  Biblioteka pruža  školskim bibliotekarima kao nadležna matična ustanova.Saradnja se nastavlja i ove godine, a šta su sve planirali zaposleni u Biblioteci, možete da pročitate u njihovom obaveštenju „Put ka svetlosti knjige i kulture”.