logo KROS RTS25. Kros RTS-a, održaće se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehniloškog razvoja 15. maja 2015. godine u 10.00 časova.

 

 

 

 

Dužina staze za trčanje prema razredu i polu:

Predškolci
Dužina staze 100 m
Osnovna škola
Razred Pol Dužina staze
1 Dečaci 200 m
Devojčice 200 m
2 Dečaci 300 m
Devojčice 300 m
3 Dečaci 350 m
Devojčice 350 m
4 Dečaci 400 m
Devojčice 400 m
5 Dečaci 500 m
Devojčice 400 m
6 Dečaci 500 m
Devojčice 400 m
7 Dečaci 600 m
Devojčice 500 m
8 Dečaci 600 m
Devojčice 500 m
Srednja škola
Razred Pol Dužina staze
1 Dečaci 800 m
Devojčice 500 m
2 Dečaci 800 m
Devojčice 600 m
3 Dečaci 1000 m
Devojčice 600 m
4 Dečaci 1000 m
Devojčice 800 m