ROY 8477Najbolja postignuća na završnom ispitu ove školske godine u Moravičkom okrugu (ako se izuzmu postignuća učenika ŠOSO „1. novembar” iz Čačka, koji rade prema izmenjenim standardima, a shodno svojim  indivudualno-obrazovnim planovima) postigli su učenici OŠ „Vuk Karadžić” iz Čačka. Prosečan broj bodova sa sva tri testa koji su postigli učenici ove škole iznosi 13,61. Takav uspeh je u potpunom skladu sa očekivanjima nastavnika, stručnih saradnika i direktora Škole, budući da su na okružnim i republičkim takmičenjima učenici OŠ „Vuk Karadžić” iz Čačka tokom cele godine postizali izuzetne rezultate: čak 48 učenika je na okružnim takmičenjima osvojilo neko od prva tri mesta, pri čemu je 13 učenika učestovovalo na republičkim takmičenjima, osvojivši četiri republičke nagrade: 1. mesto na Državnom takmičenju iz fizike, 3. mesto na Republičkom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture, 3. mesto na Republičkom takmičenju iz engleskog jezika i 3. mesto na Republičkom takmičenju iz matematike. Dopis direktora Dragana Parezanovića o ponosu na uspeh ove generacije učenika možete da pročitate ovde.