Katalog 2016 181KATALOG programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu je u pripremi.

Spisak programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu možete preuzeti ovde.