Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražilo je od svih osnovnih i srednjih škola da u što kraćem roku donesu odluku o nadoknadi nastavnih dana i časova koji nisu realizovani zbog odluke Ministarstva o odlaganju početka nastave, odluka opštinskih organa i odluka na nivou škola o odlaganju početka nastave zbog vremenskih neprilika ili njihovih posledica.

Škole su u obavezi da plan nadoknade dostave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost najkasnije do 24. januara 2017. godine.

Ministarstvo je predložilo da se nadoknada realizuje skraćenjem trajanja zimskog raspusta, ukoliko ne postoje druge ograničavajuće  okolnosti (problemi sa grejanjem, nedostatkom energenata i drugim instalacijama, problemi sa prevozom učenika i nastavnika i sl.).

  • Prva mogućnost je da nastava u drugom polugodištu počne u četvrtak 9. februara 2017. godine, umesto u ponedelјak 13. februara 2017. godine, a da se ostali nerealizovani nastavni dani nadoknade se subotom.
  • Druga opcija je da se nastava prvog  polugodišta se produži do 30. i 31. januara 2017. godine, a da drugo polugodište počne prema Kalendaru 13. februara 2017. godine, a ostali nerealizovani dani nadoknade subotom.
  • Takođe, nastavni dani se mogu  nadoknaditi i samo subotom, tako što će se iskoristiti preostale subote u prvom polugodištu i/ili subote u drugom polugodištu.

Škole kojima predstavlјeni predlozi ne odgovaraju, u pripremi svog plana nadoknade treba da imaju u vidu ravnomerno opterećenje učenika u predstojećim mesecima i druge školske aktivnosti i obaveze, a pre svega probni završni ispit.