Štampa
Pogodaka: 2792

sume lucaniZa našu rubriku dobrih primera iz prakse stigao je tekst iz Lučana o pošumljavanju i saradnji sa lokalnom zajednicom:

SŠ „Dragačevo” izdvojeno odeljenje u Lučanima, kao nosilac „Zelene zastave” i učesnica projekta Eko škola, akcijom pošumljavanja u školskom dvorištu, u petak 31. marta, je još jednom potvrdila zašto je dobila tako značajno priznanje.
Naime, jedan od ciljeva profesora i učenika naše škole je i pošumljavanje lokacija pored stepeništa koja vode ka naseljima Stara i Nova kolonija u Lučanima, ali i pošumljavanje školskog dvorišta i stvaranje prirodnog, šumskog amfiteatra. Da bi se pristupilo jednoj takvoj akciji bila je potrebna pomoć kako predstavnika Opštine Lučani, tako i JP Šumsko gazdinstvo „Golija” i JP „Srbijašume”.

Ideja o pošumljavanju je prepoznata kao značajna od strane predstavnika opštine, nevladinih organizacija i JP „Srbijašume”, pa su sadnice prvo postavljene duž stepeništa, a u petak i u dvorište naše škole. Uz donaciju JP „Srbijašuma” i stručnu pomoć gospodina Zvonka Bakovića, rukovodioca Odeljenja za sadnju šuma, sadni materijal četinara i lišćara je zasađen u dvorište škole. U akciji su učestvovali učenici, kao i profesorke Angelina Jovašević, Mirjana Kern, Vesna Puača i Stanka Teodorović. Entuzijazmom i dobrom voljom stručnih lica i predstavnika naše škole, Lučani će povrati ekološka pluća koja su neophodna za očuvanje životne sredine. Saradnja između gospodina Bakovića i SŠ „Dragačevo” će se nastaviti i u narednom periodu, kroz stručnu pomoć i dodatni sadni materijal koji će biti doniran školi.
Akcija pošumljavanja potvrđuje da oni koji žele i hoće mogu mnogo da učine da se održi ekološka ravnoteža i podigne ekološka svest.