U želji da sledite puteve i poruke Svetog Save
i "svagda imate mir i ljubav" jedni prema drugima,
čestitamo školsku slavu.

Zaposleni u Školskoj upravi Čačak