Na 60. Republičkom zimskom seminaru, održanom od 1. do 3. februara  2019. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu učestvovala je i Danijela Kovačević Mikić, prosvetni savetnik. Ona je kao mentor Regionalnog centra za talente Čačak govorila o tome kako nastavnici mogu da sarađuju sa centrima za talente i na koji način mogu da unapređuju rad sa učenicima izuzetnih sposobnosti i pružaju odgovarajući obrazovnovaspitnu podršku svakom učeniku, u odnosu na individualno postavljene ciljeve učenja, bilo diferenciranjem i individualizacijom  nastave, bilo bogaćenjem vannastavnih programa rada.  Takođe, ona je kao saradnik Vukove zadužbine u Beogradu učestvovala u književnom programu Vukov vek, predstavljajući 11. godište "Danice za mlade".

 

U ovom programu su učestvovali i dr Miodrag Maticki, glavni i odgovorni urednik "Danice za mlade", prof. dr Boško Suvajdžić i dr Mladen Vesković. 

Obe prezentacije se mogu preuzeti sa sajta Društva za srspki jezik i književnost: Materijali sa 60. Repubičkog zimskog seminara.