ziMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iniciralo je snimanje časova pripremne nastave, u cilju pružanja sistemske podrške učenicima osmog razreda u pripremama za polaganje završnog ispita.

Kroz sistematizaciju gradiva iz srpskog jezika, matematike, fizike, hemije, biologije, istorije i geografije, učenici će imati priliku da još jednom utvrde stečena znanja. Časovi pripremne nastave biće emitovani svakog radnog dana na RTS 2 kanalu od 9. maja do 17. juna 2022. godine.

Emitovanje časova vršiće se u terminu od 9.30 i od 13.00 časova prema utvrđenom rasporedu:

Ponedeljak – SRPSKI JEZIK

Utorak - MATEMATIKA

Sreda, četvrtak i petak - redom FIZIKA, HEMIJA, BIOLOGIJA, ISTORIJA I GEOGRAFIJA

 

Takođe, u okviru projekta Moja škola i saradnje sa RTS-om na internet portalu RTS Planeta - 8. razred - Moja škola (rtsplaneta.rs) nalaze se časovi koje učenici osmog razreda mogu koristiti u što boljoj pripremi za polaganje završnog ispita.

Još jednom se zahvaljujemo svim kolegama i koleginicama koji su učestvovali u pripremi, snimanju i evaluciji ovih časova.

Cilj ovih aktivnosti, pored sistemske podrške i unapređivanju znanja učenika, je i da ceo proces bude organizovan na najbolji mogući način uz osiguranje regularnosti i kvalitetnog sprovođenja završnog ispita.

U skladu sa Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2021/2022. godinu i prijemnog ispita i upisa učenika u srednju školu, završni ispit na kraju obaveznog obrazovanja i vaspitanja biće održan 27, 28. i 29. juna 2022. godine.

 

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE