Vlada Republike Srbije je proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cele zemlje, tako da obustava rada u školama obuhvata i obustavu realizacije planiranih takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola.
Organizatori takmičenja, odnosno stručna društva, treba da odrede nove termine za planirana takmičenja, vodeći pritom računa da se ne poklope takmičenja iz srodnih nastavnih oblasti.