• Nastava u osnovnim i srednjim školama i na visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike Srbije neće se izvoditi od 13. do 17. februara 2012. godine, uključujući i dane državnog praznika.
  • Obrazovno-vaspitni rad na svim nivoima nastavlja se 20. februara 2012. godine.
  • Osnovne i srednje škole su u obavezi  da najkasnije do 1. marta 2012. godine predlože plan nadoknade izgubljenih radnih dana kroz produženje školske godine za pet nastavnih dana i kroz radne subote i da predlog o nadoknadi dostave Ministarstvu prosvete i nauke na saglasnost.

Dokument Ministarstva prosvete i nauke