Četrvti ciklus  obuke prosvetnih savetnika za eskternu evaluaciju biće održan u Beogradu i u regionalnim centrima u Nišu, Kikindi i Čačku, 15, 16. i 17. maja 2012. godine.
U sklopu te obuke, prosvetni savetnici iz ŠU Kragujevac, ŠU Kraljevo, ŠU Užice, ŠU Jagodina i ŠU Čačak izvršiće stručno-pedagoški nadzor u dve škole, од 8.00 до 18.00 часова:
1. OŠ "Vuk Karadžić" iz Čačka i
2. Gimnaziji iz Čačka.
Zahvaljujemo se navedenim ustanovama na saradnji i obezbeđivanju uslova za obuku.
Rešenjem ministra prosvete dve škole sa teritorije Moravičkog upravnog okruga učestvovaće u prvom krugu eksterne evaluacije koju će vršiti prosvetni savetnici sa već stečenom licencom eksternih evaluatora, a to su:
1. OŠ "Milica Pavlović" iz Čačka i
2. Ekonomska škola iz Čačka.
O tačnim datumima eksterne evaluacije škole će dobiti obaveštenje od prosvetnih savetnika koji su rešenjem ministra imenovani za evaluatore u navedenim ustanovama.