Na završnoj obuci prosvetnih savetnika za eksternu evaluaciju učestvovao je i strani konsultant Frank Crawford. Njegovu impresivnu profesionalnu biografiju možete da pogledate na sledećoj stranici:
Strani konsultant Frank Crawford.