Narodna skupština Republike Srbije je 25.juna 2013 donela set zakona o obrazovanju i vaspitanju:
 
1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: na linku,
2. Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju: na linku,
3. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju: na linku
4. Zakon o obrazovanju odrasli: na linku
5. Zakon o izmenama i dopunama o učeničkom i studentskom standardu: na linku.
 
Zakoni stupaju na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku RS.