Novi pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju, je objavljen u ,,Službenom glasniku RS'', br.67/2013 od 31.07.2013.godine, stupio je na snagu 08.08.2013.godine, a primenjuje se počev od školske 2013/2014.godine.

Pravilnik možete preuzeti ovde