konkurs8

 

Na osnovu Konkursa objavljenog 16.11.2016. godine izabrano je ukupno 200 savetnika-spoljnih saradnika koji će biti angažovani za pružanje stručne podrške prosvetnim savetnicima i svojim kolegama u vrtićima, osnovim i srednjim školama. Po rešenju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za Školsku upravu Čačak izabrani su:

 

 

 

  1. Katarina Ristanović za engleski jezik, zaposlena u Gimnaziji „Takovski ustanak“ u Gornjem Milanovacu.
  2. Goran Šipetić za geografiju, zaposlen u Ekonomskoj školi u Čačku.
  3. Živadinka Jovanović Milićević za biologiju, zaposlena u OŠ „Vuk Karadžić“ u Čačku.
  4. Mica Savković za fizičko vaspitanje, zaposlena u OŠ „Vuk Karadžić“ u Čačku.
  5. Dragan Andrić za fiziku, zaposlen u Gimnaziji u Čačku.
  6. Snežana Tošović za matematiku, zaposlena u OŠ „Tanasko Rajić“ u Čačku.

 

Čestitamo izabranim kolegama i koleginicama.

U skladu sa uslovima propisanim članom 153 sistemskog zakona i kriterijumima za izbor spoljnih saradnika, 17 imenovanih komisija je razmotrilo prijave ukupno 1.432 kandidata koji su konkurisali, a sa ukupno 1.400 kandidata, koji su ispunili uslove, obavljen je intervju. Sa ciljem obezbeđivanja pune transparentnosti rada, u radu komisija su, pored predstavnika Ministarstva, učestvovali i ugledni direktori škola, koji nisu imali pravo učešća na Konkursu. Svi članovi komisija su procenili da su intervjui bili najvrednija konkursna aktivnost koja je omogućila kandidatima da predstave svoje profesionalne težnje, stavove o kvalitetnoj nastavi, standardima kvaliteta ustanova i o standardima kompetencija nastavnika.


Razmatranju prijava kandidata prethodilo je utvrđivanje potreba školskih uprava, koje su kao prve prioritete u izboru odredile predmete ili grupe predmeta za koje im je potrebna stručna podrška. Na osnovu ovih potreba, profilacije prijavljenih kandidata i sistema bodovanja, utvrđene su, na nivou nastavnih oblasti i predmeta, liste kandidata koji su predloženi sa savetnike-spoljne saradnike.


Budući da su komisije radile ujednačeno i da nisu odstupale od uslova i kriterijuma, u prvoj fazi konkursa izabrano je ukupno 186 kandidata, da bi se nakon razmatranja dodatnih potreba školskih uprava, lista kandidata dopunila do dozvoljenog broja (200) u ukupno pet školskih uprava. Ovom dopunom obezbeđeni su savetnici koji mogu pružati podršku na jezicima nacionalnih manjina i savetnici koji su dodatno potrebni školskim upravama.


Svim kandidatima su, počevši od 19. januara 2017. godine, poslata obaveštenja o izboru. Kandidatima koji nisu izabrani predloženo je da ne uzimaju dokumentaciju, budući da Ministarstvo ulaže napore da obezbedi donatorska sredstva za povećanje broja spoljnih saradnika.


Izabranim spoljnim saradnicima predstoji obavezna tronedeljna on-lajn obuka čiji je nosilac Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, nakon koje će biti angažovani za aktivnosti u kojima pokazuju najbolje rezultate, a prema potrebama prosvetnih savetnika i spoljašnjih evaluatora.


Listu izabranih savetnika-spoljnih saradnika možete pogledati OVDE