Štampa
Pogodaka: 20737

Rukovodilac Školske uprave:

Slađana Parezanović

sladjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosvetni savetnik:

Danijela Kovačević Mikić

danijela kovacevic mikic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosvetni savetnik:
Rada Karanac Lazović

rada slidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savetnik za informatičke poslove
Milorad Slavković

milorad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent za stručno operativne poslove
Jelena Jovanović

jela

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IT podrška školama
 
Tijana Radovanović
Tanja Nestorović

 

Savetnik – spoljni saradnik (čl. 172. ZOSOV-a)

Za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, Ministarstvo određuje listu savetnika – spoljnih saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove.

Savetnik pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, stručnim većima, aktivima i timovima: demonstriranjem postupaka i metoda, održavanjem oglednog časa ili aktivnosti, pružanjem povratne informacije o aktivnostima i preduzetim merama nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, davanjem stručnih preporuka za poboljšanje rada i sarađuje sa prosvetnim savetnikom i prosvetnim inspektorom.

Školska uprava u Čačku angažovala je deset savetnika – spoljnjih saradnika:

Ime i prezime

Predmet/Oblast/Stručni posao

Ustanova

Mesto

Katarina Ristanović Acović

Engleski jezik

Gimnazija „Takovski ustanak“

Gornji Milanovac

Goran Šipetić

Geografija

Ekonomska i Medicinska škola

Čačak

Živadinka Jovanović Milićević

Biologija

OŠ „Vuk Karadžić“

Čačak

Mica Savković

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

OŠ „Vuk Karadžić“

Čačak

Dragan Andrić

Fizika

Gimnazija

Čačak

Katarina Dunjić Mandić

Stručni saradnik-psiholog, viši pedagoški savetnik

Gimnazija

Čačak

Milka Karaklajić

Zaštita od nasilja, pedagoški savetnik

OŠ „Milinko Kušić“

Ivanjica

Nataša Vujadinović

Zaštita od nasilja

OŠ „Branislav Petrović“

Slatina

Milica Karanac

Inkluzivno obrazovanje

OŠ „Milan Blagojević“

Lučani

Vesna Čeganjac

Inkluzivno obrazovanje

ŠOSO „1. novembar“

Čačak