imagesNarodna skupšina Republike Srbije je u decembru 2021. godine usvojila izmene i dopune seta zakona iz oblasti obrazovanja. 

Razlog za donošenje izmena zakona  o obrazovanju i vaspitanju je blagovremeno stvaranje uslova za efikasnu i stručnu pripremu za realizaciju ispita kojim se završava određeni nivo obrazovanja.

1. ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA  "Službeni glasnik RS", br. 88 od 29. septembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakoni, 10 od 15. februara 2019, 6 od 24. januara 2020, 129 od 28. decembra 2021.

2. ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Službeni glasnik RS", br. 55 od 25. juna 2013, 101 od 10. novembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakon, 10 od 15. februara 2019, 129 od 28. decembra 2021, 129 od 28. decembra 2021 - dr. zakon.

3. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU "Službeni glasnik RS", br. 55 od 25. juna 2013, 101 od 10. novembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakon, 6 od 24. januara 2020, 52 od 24. maja 2021, 129 od 28. decembra 2021 - dr. zakon, 129 od 28. decembra 2021.

4. ZAKON O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 10/2019, 86/2019 - dr. zakon, 157/2020 - dr. zakon, 123/2021 - dr. zakon i 129/2021).

5. ZAKON O PROSVETNOJ INSPEKCIJI  ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 i 129/2021)