inkluzijaMonografija Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti: naučne osnove i smernice za školsku praksu neposredno se nadovezuje na dva projekta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV-a) koja su se bavila osmišljavanjem i uvođenjem obrazovne podrške za darovite učenike u starijim razredima osnovne škole. 

Ovde možete da pogledate i preuzmete monografiju Obrazovanje učenika izuzetnih sposobnosti