pranjaniOŠ "Ivo Andrić" Pranjani je u programu Škola bez nasilja, od 2011. godine. Uspešno primenjuje sve predviđene komponente programa, a vršnjački tim organizuje zanimljive preventivne aktivnosti, sa ciljem senzitivizacije svih interesnih grupa na nasilje. U školi je 2.10.2013. godine, kao jedna od aktivnosti u okviru Programa Škola bez nasilja, održan karate  trening i predavanje o nasilju, u organizaciji Fudokan saveza Srbije. 

gorevniaVođeni idejom da je bolje sprečiti nego lečiti, zaposleni OŠ „Stepa Stepanović" Gornja Gorevnica su želeli da učine značajan korak ka suzbijanju nasilja u školi i porodici. Jedna od planiranih preventivnih aktivnosti u školi je da se učenicima, nastavnicima i roditeljima obezbedi mogućnost otvorenog i prijateljskog razgovora koji bi doprineo rešavanju problema sa kojima se učenici susreću. U školskoj biblioteci OŠ Stepa Stepanović, učenici su pronašli knjigu svog zemljaka Dobrivoja Blagojevića Blaža Greh je decu kinjiti i poniziti i došli na ideju da se u školi organizuje okrugli sto.
Okrugli sto Greh je decu kinjiti i poniziti je realizovan 20.maja 2013.godine. Prisustvovali su predstavnici nastavnika, roditelja i učenika.

imagesDanašnjim glasanjem (8.4.2013) u Parlamentu Republike Srbije usvojena je inicijativa Incest trauma centra - Beograd da seksualna trauma i bol kod deteta ne mogu zastariti.
Ovim je zakonodavac postao saveznik u oporavku deteta koje je preživelo seksualno nasilje. Zakonski je omogućeno da se seksualni delikt krivično procesuira kada osoba koja je preživela seksualno zlostavljanje u detinjstvu poseduje psihičku snagu i društvenu moć za sto ravnopravnije učešće u krivičnom postupku.