imagesDanašnjim glasanjem (8.4.2013) u Parlamentu Republike Srbije usvojena je inicijativa Incest trauma centra - Beograd da seksualna trauma i bol kod deteta ne mogu zastariti.
Ovim je zakonodavac postao saveznik u oporavku deteta koje je preživelo seksualno nasilje. Zakonski je omogućeno da se seksualni delikt krivično procesuira kada osoba koja je preživela seksualno zlostavljanje u detinjstvu poseduje psihičku snagu i društvenu moć za sto ravnopravnije učešće u krivičnom postupku.

Obrazac saglasnosti roditeljaInformacija iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i slično), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slično) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slično) - ne može se objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno roditelja/staratelja.

преузимањеU decembru 2013. je održana IV konferencija Mreža škola bez nasilja, sa temom digitalno i seksualno nasilje. Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja digitalnog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. 
 
Prezentacije, zaključke i preporuke sa konferencije, možete da pogledate na ovom линку.