Štampa
Pogodaka: 9720

StopNasiljuPreporučujemo:

 1. Film o trgovini ljudima - Posmatrači
 2. Stop nasilju - Tehnička škola Požega
 3. Dokumentarni film - Bogovi novog doba - Sekte
 4. Ako ne mi, ko?.... spot - Tehnička škola Požega
 5. Domaći film - Sestre
 6. Prva Nacionalna studija o seksualnom zlostavljanju dece u Srbiji - Preliminarni izveštaj
 7. Film - Objava, a ne trač 
 8. Film - Ljutiti čovek
 9. Predstava -Ljutiti čovek
 10. Spot/film - Sajber nasilje
 11. Facebook stranica - Biraj reči, hejt spreči
 12. Film - Da li su socijalne mreže hir?
 13. Film - Tracking Teresa
 14. „Ruske kape“ - Igrani film koji se bavi temom narkomanije
 15. Film/spot - Gde je Klaus?
 16. Spot Gimnazija Čačak -

  Ne prljaj jezik - Protiv verbalnog nasilja!

 17. Film - Fejsbuk u pravom životu
 18. Spot/film - Fejsbuk opasnosti
 19. Spot - Šta je nasilje?
 20. Snimak - Ponašanje na internetu
 21. Sajt - Škola bez nasilja
 22. Priručnik "Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje"
 23.  Priručnik za rad sa mladima – CARE International
 24. Istraživanje učestalosti rodno zasnovanog nasilja
 25. Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja u školama
 26. Dodatno - Priručnici
 27. Sajt i film - Ne žuri
 28. Digitalni vodič: Deca i internet pametno od početka
 29. Sajt - Budi muško E8
 30. Spot - Rima Roma
 31. Uredba o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija
 32. PRAVILNIK o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada ("Sl.i glasnik RS" broj 68/2018 od 30. 8. 2018.)
 33. Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti ("Sl. glasnik RS" broj 65/2018)
 34. Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u u stanovi obrazovanja i  vaspitanja
 35. Priručnik za obrazovni sistem – zaštita učenika od trgovine ljudima
 36. Pametna deca na internetu
 37. Mediji i porodica-saveti za roditelje
 38. Publikacije Užički centar za prava deteta
 39. Incest Trauma Centar - Beograd "Hajde da pričamo o seksualnom nasilju" spot
 40. Priručnik - Prepoznaj nasilje u partnerskim vezama - vodič za mlade