policija

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvete i nauke, u nastojanju da se unapredi nivo bezbednosti učenika i škola, pokrenuli su 2010.g., zajednički projekat „Bezbedno detinjstvo-razvoj bezbednosne kulture mladih".

Projekat je definisan u okviru Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2010. do 2012.godine i ujedno pretstavlja i sprovođenje aktivnosti iz Okvirnog akcionog plana za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Cilj projekta je da policijski službenici, kroz opredeljene tema: „Upoznajmo policiju", „Sprečimo vršnjačko nasilje", „U začaranom krugu droge i alkohola" i „Bezbedno učešće dece u saobraćaju", a tokom tri časa odeljenjskog starešine, pretstave učenicima petog razreda, rizike i pretnje koje ugrožavaju njihovu bezbednost, načine prevencije i veštine ostvarivanja bezbedonosne samozaštite.

Predstavnici MUP-a će od 1. oktobra 2011. godine u osnovnim školama, sa učenicima petog razreda, početi sa realizacijom predviđenih tema.