Štampa
Pogodaka: 3010

sosMinistar prosvete i nauke prof. dr Žarko Obradović otvorio je danas prvi SOS telefonski broj 0800/200-201 za prijavu nasilja u školama, putem kojeg će žrtve i svedoci nasilja u školama moći da prijave ta dela. Ministar Obradović je istakao je da je strateški cilj akcije da se zaustavi i iskoreni nasilje i da se deci osnovnih i srednjih škola omogući bezbedno okruženje i bezbedni uslovi za učenje.

- Namera uvođenja ove telefonske linije je da žrtve i svedoci nasilja imaju mogućnost da te slučajeve prijave i da se time pokrene procedura rešavanja problema. Nasilje treba da prijave žrtve, ali i svedoci. Anonimnost onog ko prijavljuje će biti zaštićena – istakao je ministar Obradović .

Telefonski pozivi su besplatni, a nasilje će moći da se prijavi i anonimno. SOS telefon će funkcionisati u skladu sa Protokolom o prijavljivanju nasilja u školama: onome ko prijavi nasilje postavljaće se približno 20 pitanja, među kojima su gde i kad se nasilje desilo, da li je prijavljeno upravi škole, gradskom prosvetnom inspektoru, kao i uputstva kako to da učine.

Na pozive na SOS broj 0800/200-201 odgovaraće stručno lice Ministarstva prosvete i nauke, koje će prosleđivati informacije na određene adrese, a hitni slučajevi biće rešavani odmah. Zavisno od vrste problema, onaj koji prijavljuje nasilje biće upućen na odgovarajuće institucije .

Osobe koje će odgovarati na te pozive radiće svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova, a izvan tog vremena sve pozive registrovaće automatska telefonska sekretarica