latinica | ћирилица

Prosvetni karton škole predstavlјa strukturiranu listu podataka koja sadrži pokazatelјe školskog života i rada u nekoliko oblasti, a koje izrađuje škola. Školski prosvetni karton obezbeđuje:

  • praćenje postignuća učenika u školama u skladu sa prethodno definisanim nacionalnim standardima;
  • informisanje javnosti o karakteristikama škole i njenom napretku u odabranim oblastima razvoja;
  • donosiocima odluka informacije neophodne za unapređivanje kako rada pojedinačnih škola, tako i obrazovne politike u celini.

Školski prosvetni karton omogućuje poređenja između škola u okviru iste administrativne jedinice, kao i poređenja između različitih administrativnih jedinica, čime se školama obezbeđuju relevantne informacije o njihovom položaju i napretku u razvoju.

Prosvetni karton obezbeđuje promociju kulture merenja uz naglašavanje napretka i razvoja, usmerenje na rezultate obrazovnog procesa, povećanje odgovornosti svih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa, uklјučivanje javnosti, odnosno informisanje roditelјa, učenika, lokalne zajednice, resornog ministarstva i šire stručne javnosti o uslovima rada u školi i njenim postignućima.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je u periodu 2006–2008. godine razvio prosvetni karton za osnovnu i srednju školu i za gimnaziju i on se danas u velikom broju škola koristi u procesu samovrednovanja. Jedan broj škola koristi prosvetni karton u promotivne svrhe, postavlјajući ih na sajt škole kao izvor informacija o kvalitetu njihovog rada. Formulare možete preuzeti ovde:

Preuzeto sa sajta: http://vrednovanje.ceo.edu.rs/okvir-za-samovrednovanje