latinica | ћирилица

logo MPNNa osnovu rešenja ministra prosvete, dr Srđana Verbića, broj 119-01-11/2016-15/18 od 11. 1. 2016. godine, formiran je Tim za spoljašnje vrednovanje za Školsku upravu Čačak za 2016. godinu. U Godišnjem planu rada Školske uprave Čačak definisano je da će se spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada svih preostalih 12 ustanova sa teritorije Moravičkog okruga obaviti do juna 2016. godine. Obaveza rukovodioca Tima je da najkasnije 15 dana pre početka spoljašnjeg vrednovanje informiše direktora ustanove o vremenu vršenja spoljašnjeg vrednovanja i preduzimanju daljih zajedničkih aktivnosti (razgovor sa direktorom ustanove, dostavljanje spiska dokumentacije koja se ŠU šalje u elektronskom obliku radi što efikasnije pripreme i izrade plana rada,  odnosno dostavljanje spiska dokumentacije koja treba da bude pripremljena u prostoriji opredeljenoj za rad Tima za spoljašnje vrednovanje, dostavljanje uputstava za formiranje ciljnih grupa sa kojima će se tokom spoljašnjeg vrednovanja obavljati razgovori i sl.).

 

Krajem juna 2016. godine održaćemo aktiv direktora na kojem ćemo predstaviti rezultate prvog kruga spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova Moravičkog okruga i dogovoriti se o daljim zajedničkim aktivnostima na unapređivanju onih oblasti rada u kojima je primetan najveći broj neostvarenih standarda.

Školska uprava Čačak poziva ustanove u kojima je spoljašnje vrednovanje već izvršeno da učestvuju u anketama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i svim drugim budućim aktivnostima koje će se sprovoditi radi evaluacije samog procesa spoljašnjeg vrednovanja (kao oblika opšteg stručno-pedagoškog nadzora) i daljeg  razvijanja sistema.