latinica | ћирилица
цедеееShodno članu 89 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovno-vaspitne ustanove donose godišnje planove rada do 15. septembra.
Godišnjim planom rada utvrđuju se vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja.
Godišnji plan rada ustanova donosi u skladu sa školskim kalendarom, razvojnim planom i predškolskim, školskim i vaspitnim programom, do 15. septembra.
U godišnji plan rada, shodno Pravilniku o standardima kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova, ugrađuje se akcioni plan školskog razvojnog plana za tekuću godinu, odnosno razvojnog plana predškolske ustanove (pokazatelj 1.2.1). Navedeno podrazumeva da se u godišnji plan rada ugrade aktivnosti koje su ustanove definisale u okviru akcionih planova za unapređivanje kvaliteta rada nakon izvršenog spoljašnjeg vrednovanja.
Molimo vas da Školskoj upravi Čačak dokumentaciju (godišnji plan rada za 2016/2017. godinu, izveštaj o radu direktora i izveštaj o radu ustanove za prethodnu školsku godinu) dostavite najkasnije do 20. septembra i to narezanu na ce-de na kojem ćete napisati naziv ustanove. Dokumentaciju u štampanoj formi tražićemo samo od škola koje još uvek nisu prošle spoljašnje vrednovanje, o čemu će ustanove biti obaveštene u zakonskom roku. Podsećamo ustanove koje nisu dostavile akcione planove nakon izvršenog spoljašnjeg vrednovanja u određenom roku da iste treba da dostave i u štampanom (overenom i potpisanom)  i  u pe-de-ef formatu.