latinica | ћирилица

untitled1Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u okviru projekata Razvoj nacionalnih ispita u srednjem obrazovanju – pripremanje uslova za uspostavljanje sistema maturskih ispita i Pripremanje programa, instrumenata i realizacija završnog ispita u osnovnom obrazovanju priprema inicijalne testove znanja iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike za učenike petog i sedmog razreda osnovne škole i za učenike prvog i trećeg razreda srednje škole, koji obuhvataju nastavne sadržaje prethodnih razreda, a usmereni su ka realizaciji obrazovnih standarda. Škole mogu ova testiranja ugraditi i u godišnji program rada za školsku 2017/2018. godinu.

Testiranja bi trebalo sprovesti u septembru 2017/2018. godine, a datumi za ova testiranja su jedinstveni za sve škole, i to:

Test iz srpskog/maternjeg jezika –

  • 14. septembra za učenike V i VII razreda osnovne škole;

Test iz srpskog/maternjeg jezika i književnosti –

  • 15. septembra za učenike I i III razreda srednje škole.

Test iz matematike –

  • 21. septembra za učenike V i VII razreda osnovne škole;
  • 22. septembra za učenike I i III razreda srednje škole (testiraju se učenici koji imaju matematiku u III razredu)

Škole će preuzimati testove preko portala Zavoda, dva dana pre testiranja, koristeći jedinstvene šifre i kodove koje poseduju.

Testiranje za sve učenike, bez obzira na razred, traje 45 minuta.