latinica | ћирилица

logoNakon dvogodišnje pauze uslovljene pandemijom КOVID19, nastavlja se sa spoljašnjim vrednovanjem rada škola koje je deo sistema za osiguranje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i sprovode ga prosvetni savetnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Timovi za spoljašnje vrednovanje procenjuju kvalitet rada škola u odnosu na standarde (24) i pokazatelje (124) kvaliteta koji su utvrđeni u širokom konsultativnom procesu i predstavljaju rezultat koji se očekuje u ključnim oblastima rada škola. Metodologija spoljašnjeg vrednovanja podrazumeva posetu školi u trajanju od najmanje dva dana i primenu različitih evaluativnih postupaka i tehnika, a sve sa ciljem obezbeđivanja valjanih, relevantnih, objektivnih i merljivih dokaza o nivou kvaliteta koji ostvaruje škola.

U skladu sa propisima, u šestogodišnjem ciklusu vrednovanja, svaka škola će dobiti ocenu za ukupni kvalitet rada koja se izražava na skali od 1 do 4, s tim što ova ocena nije u funkciji rangiranja škola, već je osnova za dalji razvoj.

Godišnjim planom spoljašnjeg vrednovanja rada škola za školsku 2022/2023. godinu obuhvaćene su 274 škole.

PREUZMITE

Plan spoljašnjeg vrednovanja rada škola za školsku 2022/2023. godinu

Izvor: sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, objavljeno na dan 18. oktobar 2022. godine.