latinica | ћирилица

oceneKako je ocenjivanje učenika veoma važan i osetljiv aspekat nastave i učenja, kao kontinuirana pedagoška aktivnost usmerena ka razvijanju kompetencija učenika u ishodovno orijentisanoj nastavi (savremena obrazovna paradigma), podsećamo vas na korisne priručnike u vezi sa ocenjivanjem i diferenciranjem i individualizacijom  nastave, koji su uglavnom nastali u procesu reforme srednjih stručnih škola, ali koji mogu da posluže svim nastavnicima, na svim nivoima obrazovanja, za stručno usavršavanje i unapređivanje dijagnostičkog, formativnog i sumativnog ocenjivanja. Takođe, objavljuјemo  i Stručni komentar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa ocenjivanjem u savremenom digitalnom okruženju,  ali i  Priručnik za nastavnike čiji je autor Unicef, iz 2018. godine, naročito zbog piramide diferenciranja (str. 58 i dalje) i druge priručnike korisne za profesionalni razvoj nastavnika.

* Metode ocenjivanja u srednjem i stručnom obrazovanju

* Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama u stručnom obrazovanju

* Ocenjivanje / Priručnik za ocenjivanje u srednjem stručnom obrazovanju

* Stručni komentar MPNTR

* Priručnik za nastavnike, Unicef, 2018. 

* Pristup školi i obrazovno okruženje II i Pristup školi i obrazovno okruženje I - stručni priručnici

* Kriterijumski test