latinica | ћирилица
одрасли суStručno usavršavanje Projektnog tima Osnovne škole za obrazovanje odraslih kroz Erazmus + КA 1 projekat mobilnosti 
Projektni tim Osnovne škole za obrazovanje odraslih iz Čačka, već drugu godinu zaredom realizuje projekat mobilnosti zaposlenih u obrazovanju Job Shadowing – posmatranje modela rada srodne ustanove u inostranstvu i primenu inovacija kroz nastavni plan i program. 
Tokom 2021. godine Projektni tim je posmatrao modele rada u Ljudskoj univerzi u Ajdovščini, Slovenija, a ove godine uspostavljena je saradnja sa CPEPA Cella ustanovom za obrazovanje odraslih u regiji Aragon, Španija. Job Shadowing je realizovan u periodu od 30. 5. 2022. do 4. 6. 2022. godine kroz saradnju srpske i španske obrazovne institucije za odrasle.
Tema projekta Osnovne škole za obrazovanje odraslih je „Primena IКT alata u obrazovanju odraslih” – načini motivacije odraslih polaznika za funkcionalnu upotrebu IКT alata, kao i prevazilaženje barijera koje odrasli polaznici ispoljavaju ka savremenim nastavnim sredstvima. Članovi Erazmus + tima škole za obrazovanje odraslih su Snežana Кujundžić, Maja Nastić, Tijana Petrić, Bojana Milovanović, Dejana Zarić, Dragana Belić i Milorad Panić.
                                                                                    Erazmus + Projektni tim 
Osnovne škole za obrazovanje odraslih