latinica | ћирилица

mesec srpskgo jezikaŠkolska uprava Čačak podržava inicijativu Društva za srpski jezik i književnost Republike Srbije Mart, mesec srpskog jezika. U tom smislu, objavljujemo savet za nastavnike stranih jezika koji imaju veliku odgovornost kada je u pitanju negovanje i očuvanje ćirilice, srpskog jezika i opšte jezičke kulture. 

Pri stručno-pedagoškom nadzoru i pružanju stručne pomoći, najčešći saveti koje dajemo nastavnicima stranih jezika odnose se na upotrebu pisma ‒ ćirilice (osim u ustanovama u kojima se obrazuju predstavnici nacionalnih manjina). Naime, nastavnici stranih jezika dokumentaciju treba da vode, kao i svi drugi nastavnici, na ćirilici, osim konkretnih nastavnih sadržaja (tema, oblasti, nastavnih jedinica)  koji se pišu u izvornom obliku, na stranom jeziku. Metodička priprema se piše  na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu (što ne isključuje izvorno napisana pitanja i radne naloge, ali se metodičko-didaktička aparatura piše na srpskom jeziku ćirilicom).

Takođe, prevod stranih reči i izraza (na tabli, u prezentaciji...)  treba da bude na srpskom jeziku i ćirilici, kao i povratna informacija o napredovanju koja se piše u evidenciji o uspehu učenika (elektronskom dnevniku i pedagoškoj dokumentaciji). Koliko god da je istovremena upotreba dva pisma zahtevna (i za nastavnike i za učenike), na nama kao nastavnicima je velika odgovornost ne samo u pogledu primene zakonske regulative, već i u pogledu očuvanja nacionalnog identiteta. 

Sve ovo proističe iz čl. 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,Službeni glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) koji citiramo: 

Upotreba jezika

Član 5

Obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu (u daljem tekstu: srpski jezik).

Za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na jeziku, odnosno govoru (u daljem tekstu: jezik nacionalne manjine) i pismu nacionalne manjine.

Za pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad može da se izvodi i dvojezično na jeziku i pismu nacionalne manjine i na srpskom jeziku, a u skladu sa posebnim zakonom.

Obrazovno-vaspitni rad može da se izvodi i na stranom jeziku, odnosno dvojezično na stranom jeziku i na srpskom jeziku ili dvojezično na stranom jeziku i na jeziku i pismu nacionalne manjine, a u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Obrazovno-vaspitni rad za lice koje koristi znakovni jezik, odnosno posebno pismo ili druga tehnička rešenja, može da se izvodi na znakovnom jeziku i pomoću sredstava tog jezika.

Kada se obrazovanje stiče na jeziku nacionalne manjine, stranom jeziku ili dvojezično, učenje srpskog jezika je obavezno.

Preuzeto sa linka:  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html

Foto: Slovo ljubve