Pogledajte Katalog udžbenika za prvi i peti razred koji će se koristiti od školske 2019/20. g. a koji je objavljen u "Prosvetnom glasniku Republike Srbije" broj 2 od 12.3.2019. godine.