new microsoft powerpoint presentation 5Čačak je grad koji već godinama podržava nadarene učenike  i omogućava rad Regionalnog centra za talente, na čijem čelu je direktor prof. dr Svetislav Marković.

Od ove školske godine, Regionalni centar za talente ima i svoj veb-sajt: http://talentica.edu.rs/

Na ovom sajtu moći ćete da pratite rad svih grupa (različitih naučnih disciplina), ali i da čitate prethodne nagrađene istraživačke radove.

Sajt je tek u podizanju, ali već pruža dovoljno informacija.

 

Nije kasno da prijavite temu za učešće na takmičenju straživačkih radova.  To možete da učinite pomoću ove prijave koju je dovoljno da pošaljete elektronskim putem: PRIJAVA.

Ovo takmičenje se nalazi u Kalendaru takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.