isMr Dušica Blažić iz Društva za strane jezike Republike Srbije prosledila je školskim upravama obaveštenje o organizaciji opštinskog nivoa takmičenja iz stranih jezika za učenike osnovnih škola. Prema Kalendaru takmičenja, ovo takmičenje će se održati 25. februara 2017. godine u 14.00 časova. Izmene se odnose na to što će se takmičenje iz poznavanja engleskog jezika održati u 14.00 časova, a takmičenje iz poznavanja ruskog, francuskog, italijanskog, nemačkog i španskog jezika u 16.00 časova. Do promene u satnici takmičenja došlo je zbog toga što Društvo za strane jezike, kao organizator takmičenja,  želi da omogući učenicima da na ovom nivou takmičenja, ukoliko žele, učestvuju na takmičenju iz dva strana jezika.