stranciKoordinator takmičenja za strane jezika Dušca Blažić prosledila je školskim upravama dopis u kome se potvrđuje da će se  takmičenje iz stranih jezika za osnovne škole održati kako je i planirano Kalendarom, tj. 23. i 24. februara sa početkom u 11 časova, jer bi svako odlaganje takmičenja u izuzetno gustom rasporedu mnogobrojnih takmičenja dovelo do nepredvidivih i komplikovanih okolnosti. 

Pogledajte ovde.