gorevnica skola 1Znanje nas čuva! Jezik je najmoćniji lek!
Četiri učenika OŠ „ Stepa Stepanović“  iz Gornje Gorevnice učestvovalo je na međunarodnom  KGL (KGL - Kangaroo Global Language) takmičenju iz engleskog jezika čiji je organizator ITA (ITA - International Testing Authority).
Ovo takmičenje je posebno značajno jer nema isključivo kompetitivni karakter, budući da su svi testovi sastavljeni u skladu sa opisima nivoa u Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike CEFR (CEFR - Common European Framework of References), Svakom učesniku, koji ostvari zahtevani broj poena, omogućava se dobijanje svedočanstva o opštem postignuću iz engleskog jezika na datom nivou znanja. 
Takmičenje je održano u privatnoj školi engleskog jezika  Little Big Ben u Čačku, 25.01.2020. 
Učestvovala su četiri učenika koja su se takmičila na A 2 nivou poznavanja engleskog jezika:
  1. Veljko Damljanović –  8. razred
  2. Aleksa Lazović - 8. razred
  3. Bojana Popović – 8. razred
  4. Zlata Vuković -  7. razred
Učenici su pokazali izvanredne rezultate. Pravo na dalji plasman ima učenik Veljko Damljanović koji je osvojio maksimalnih 100 poena.
Aleksa Lazović je osvojio 92,5 poena , dok je Bojana Popović osvojila 90 poena. Učenica Zlata Vuković osvojila je 60 poena.
Veljko Damljanović je jedini u Čačku uspeo da se plasira dalje. 
Drugi nivo KGL takmičenja  će biti održano u Beogradu, u subotu, 7.marta 2020. godine. 
Treba istaći i činjenicu da su mahom učenici privatnih škola uzeli učešće u ovom takmičenju, što još više doprinosi uspehu naših učenika, kao i  uspehu naše  male seoske škole.
Veljko Damljanović dostojanstveno je predstavljao svoju školu na takmičenju i u lepom govoru, osvojivši 1.mesto u Opštini  I 2.mesto u Okrugu. 
Sve čestitke učenicima na postignutim rezultatima i puno uspeha na predstojećim takmičenjima!
Stručno veće nastavnika jezika
OŠ“ Stepa Stepanović“