Dom učenika Čačak

 • Kategorizovani domovi učenika u Čačku i Ivanjici

  Учитељски дом у ЧачкуMinistar je doneo Rešenja o utvrđivanju kategorije smeštaja učeničkih domova i škola sa domom učenika.

  Za Dom učenika u Čačku i Dom učenika u Ivanjici utvrđena je III “A” kategorija.

  Donošenjem rešenja o kategorizaciji objekata ustanova učeničkog standarda, stvorili su se uslovi za utvrđivanje cena smeštaja po novoutvrđenim kategorijama, sa primenom od januara 2017.godine:

  Za III “A” kategoriju ukupan iznos je 10.075,00, učešće Republike iznosi 8.827,00, dok je učešće učenika-korisnika 1.248,00.

 • Predavanje: "Verske sekte i uticaj na mlade"

  images 1U četvrtak 15. marta 2018. godine sa početkom u 17.30 u Domu učenika u Čačku biće održano predavanje  “Uticaj učenja sekti na sistem vrednosti mladih”, namenjeno učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole, srednjoškolcima i nastavnicima. 

  Predavač je Zoran Luković, policijski inspektor u penziji, član Evropske federacije za praćenje i dokumentovanje rada sekti i kultova (FECRIS) i naš najpoznatiji poznavalac problematike žrtava sekti.

  Predavanje o uticaju verskih sekti i kultova na mlade, je jedna u nizu aktivnosti koje u saradnji realizuju grad Čačak i Školska uprava Čačak.