priručnikMinistarstvo prosvete je, pored precizno definisanih procedura postupanja ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima koje su deo Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, izradilo priručnik „Postupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima“.

Priručnik je izrađen u cilju osnaživanja zaposlenih za postupanje i pružanje podrške deci/učenicima, roditeljima i kolegama u situacijama suočavanju sa kriznim događajima koji su na neposredan ili posredan način pogodili školsku zajednicu.

U priručniku su date smernice i preporuke za postupanje zaposlenih u cilju jačanja spremnosti škole za efikasnije reagovanje u situacijama suočavanja sa kriznim događajem. Sastavni deo priručnika su i preporuke za organizovanje načina rada škola nakon kriznog događaja, kao i preporuke za komunikaciju sa medijima i kreiranje saopštenja o kriznom događaju za učenike, roditelje i zaposlene.

U naredom periodu Ministarstvo će realizovati i obuke za zaposlene u cilju osnaživanja za efikasno reagovanje u situacijama suočavanja sa kriznim događajem.

Priručnik preuzmite OVDE.