debateU Ekonomskoj školi u Čačku, 13. maja 2019. godine debatni klub Gimnazije, održao je četvrtu promotivnu debatu na temu: ,,Da li mladima treba ograničiti vreme kasnih izlazaka u grad do 23 časa?“ u okviru projekta ,,Debate o pravima deteta’’ Užičkog centra za prava deteta, podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu.

Projekat se realizuje u tri grada: Čačku, Užicu i Kraljevu, sa srednjoškolcima koji su završili niz obuka o pravima deteta, diskriminaciji, stereotipima i veštini vođenja debate.

Pred vršnjacima i nastavnicima Ekonomske škole u Čačku debateri Gimnazije su na četvrtoj debati u ovom polugodištu iznosili tvrdnje i stavove u vezi sa temom „Da li mladima treba ograničiti vreme kasnih izlazaka u grad do 23 časa?“ uz uvažavnje svih prethodnih argumenata ali i sagornika.

Više informaciaj na sajtu Užičkog centra za pravo deteta.

Snimak pogledajte OVDE.