latinica | ћирилица

skolski program 2022 2U prethodnom periodu dobili smo veći broj pitanja u vezi sa unapređivanjem kvaliteta školskog programa. U želji da na osnovu pružanja stručne podrške nekim timovima i aktivima  i drugima ukažemo na pravilno tumačenje standarda kvaliteta rada, objavljujemo prilog sa savetima u vezi sa unapređivanjem školskog programa na osnovu analitičko-istraživačke prakse. 

Nadamo se da će vam ove sugestije biti korisne u radu i zahvaljujemo se na pitanjima koja nam postavljate, a koja potvrđuju  da vam je stalo do kvaliteta u radu

*Sugestije za unapređivanje školskog programa