latinica | ћирилица

звZbog učestalih zahteva za konsultacije u vezi sa napredovanjem u zvanju, uvažavajući zakonske izmene u vezi sa stručnim usavršavanjem i napredovanjem, ali i standardima kvaliteta rada ustanova obrazovanja i vaspitanja, dopunili smo naše predloge (obrasce) za pripremu tzv. portfolija za napredovanje (zbirke dokaza o ostvarenosti propisanih oblasti rada, aktivnosti iniciranja i učestvovanja u podizanju kvaliteta pedagoške prakse i sl.).

Napominjemo da su ovi obrasci osmišljeni samo radi efikasnije saradnje i podrške kandidatima za napredovanje u zvanju i da nisu obavezujuća forma, kao i to da je celokupan  sadržaj portfolija za napredovanje u zvanju, odnosno pregled dokumentacije koju treba dostaviti nadležnoj školskoj upravi, propisan Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika vaspitača i stručnih saradnika.

 

Predlozi za preglednije dokumentovanje rada:

  1. radna biografija;
  2. oblici stručnog usavršavanja (po petogodišnjim ciklusima);
  3. samoprocena kompetencija;
  4. vrste aktivnosti za prvo zvanje;
  5. iniciranje i učestvovanje u podizanju kvaliteta pedagoške prakse (prvo zvanje);
  6. vannastavne aktivnosti