latinica | ћирилица

 

dkm programiranje planiranje i izveštavanjeZahvaljujući saradnji Školske uprave i Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Čačak, kreiran je stručni skup Programiranje, planiranje i izveštavanje u školi kao vid podrške razvoju ustanova u odnosu na izmenjeni okvir kvaliteta rada (revidirane standarde prve oblasti vrednovanja). Skup je odobren kao program stručnog usavršavanja – savetovanje i nalazi se na listi Zavodovih odobrenih programa obuka (kod skupa: 651). Skup će se realizovati u više manjih grupa, zbog poštovanja epidemioloških mera.

Za početak, najavljene su grupe za 15. novembar (formirana grupa) i 17. novembar 2021. godine (prijavljivanje u toku). Skupovi će se održavati u Centru za stručno usavršavanje. 

* Plan rada / agenda