latinica | ћирилица
stemSTEM  SAJAM NAUКE  I  PROJEКTNE NASTAVE  U TEHNIČКOJ ŠКOLI ,,JOVAN ŽUJOVIĆ” U  GORNJEM  MILANOVCU
 
Tokom školske 2022/2023.godine Tehnička škola „Jovan Žujović“ učestvovala je u projektu ,,Škole za bolji kvalitet vazduha“ koji zajednički sprovode UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i Centar za promociju nauke uz finansijsku podršku vlade Norveške. Na teritoriji opštine Gornji Milanovac u ovaj projekat pored naše škole uključene su još  dve škole, OŠ „Ivo Andrić“ Pranjani i OŠ „Desanka Maksimović“ G.Milanovac.
Naša škola formirala je početkom školske godine tim koji će sprovoditi sve predviđene aktivnosti. U timu je osam nastavnika obrazovnih profila mašinske, elektrotehničke, grafičke struke kao i nastavnika opšte obrazovnih predmeta. Tim čine nastavnici: Petar Radojičić – biologija, Zorica Pavlović – preduzetništvo i građansko vaspitanje, Suzana Novaković – hemija, Sanja Stefanović – stručni predmeti – grafičarstvo, Radmilo Raketić – geografija, Željko Petrović – stručni predmeti – elektrotehnika, Jelena Pejović Ivanović - stručni predmeti – elektrotehnika i Goran Miletić – stručni predmeti – mašinstvo.
U okviru projekta prvo su svi navedeni nastavnici prošli onlajn obuku gde su se upoznali sa primenom projektne nastave, a potom su prisustvovali treningu i tada su imali priliku da uživo sa mentorima iz Centra za promociju nauke razmene mišljenja o projektnoj nastavi.
Nastavnici su zajedno sa učenicima svih razreda izradili četiri školska projekta (Školsko kompostiranje, Bašta kao laboratorija, Mala digitalna meterološka stanica i Primena mikrokontrolera u zaštiti životne sredine).
Svi navedeni projekti naše škole kao i projekti drugih škola iz opštine prezentovani su na STEM sajmu nauke 3.5.2023. godine, koji je organizovao Centar za promociju nauke i  Tehnička škola „Jovan Žujović“. 
Na ovom sajmu naša škola kao domaćin ugostila je učenike i nastavnike iz drugih škola gde su svi imali priliku da se upoznaju sa rezultatima sprovođenja projektne nastave i međusobno razmene naučne ideje. Ovo je bila dobra prilika da učenici zajedno sa svojim nastavnicima učestvuju u naučno istraživačkom radu i tako sprovedu u delo svoje  ideje. Mogli su da saznaju više o prednostima projektne nastave i da se motivišu za neke buduće projekte. 
 
Tehnička škola „Jovan Žujović“ Gornji Milanovac