latinica | ћирилица

etšU periodu od 22. do 24. novembra 2023. godine, održana je Regionalna konferencija pod nazivom ,,RYCO prepoznata vizija: Edukacija kao katalizator mira" ("RYCOgnized Vision: Education as a Peace Catalyst"). Data konferencija je, u Sarajevu, okupila preko 250 učesnika, među kojima su bili profesori i učenici srednjih škola koji su učestvovali u razmenama, kao i predstavnici različitih javnih institucija, međunarodnih i regionalnih organizacija, zatim delegacija EU, predstavnici Ambasade Republike Nemačke u Bosni i Hercegovini, kao i edukatori i vođe Omladinskog kampa ,,Superškole". Predstavnik naše škole bila je dr Jovana Srećković, profesor engleskog jezika, jedan od koordinatora projekta razmene.

Na ovom događaju, koji je za cilj imao da pokaže posvećenost RYCO organizacije u negovanju regionalne saradnje, zatim u osnaživanju mladih, kao i promovisanju mira na teritoriji Zapadnog Balkana, Ekonomsko-trgovačka škola ,,Кnjaz Miloš" je, zajedno sa svojom partnerskom Кomercijalnom školom iz Valone, dobila nagradu za Najbolje partnerstvo (Best Partnership Award) u kategoriji ,,Najbolje partnerske saradnje" ("Best practice in Partnership Collaboration").

Pored toga, koordinatorke razmene, Snežana Кasapović Rašić, profesor ekonomske grupe predmeta, i dr Jovana Srećković, profesor engleskog jezika, dobile su priznanje 'Superteacher', kao edukatori koji su uspešno realizovali međunarodne razmene i aktivno učestvovali u svim aktivnostima i organizaciji, u periodu od januara do novembra 2023. godine.

Izveštaj: Ekonomsko-trgovačka škola ,Кnjaz Miloš"