Obeležavanje Dana škole u uslovima koji su nesvakidašnji i nepovolјni pre svega, veoma se razlikuje od dosadašnjeg načina proslave kada smo taj svečani trenutak delili sa brojnim zvanicama – učenicima, roditelјima,zaposlenima i kolegama u penziji.
Brojni uspesi na takmičenjima znanja i na sportskim terenima obeležili su godine iza nas, a postignuća nastavnika i učenika donela su školi brojna ugledna priznanja.

U protekloj školskoj godini razvili smo blisku saradnju sa roditelјima naših učenika, posle prekida nastave i prelaska na nastavu na dalјinu. Rezultati takve komunikacije – razmene ideja, sugestija i mišlјenja, čine nas veoma ponosnim! Uspeli smo da školsku godinu privedemo kraju i izvedemo još jednu generaciju osmaka, koja je upisala želјene škole i zakoračila u novi svet, kao i da uvedemo pet novih odelјenja u nastavu prvog razreda. U decembru smo bili domaćini manifestacije „Noć sova“, a već u januaru prigodnim programom obeležili školsku slavu.Naši košarkaši su postali najbolјi u Srbiji, a mlada Tijana Mijatović osvajač zlatne medalјe u strelјaštvu na državnom prvenstvu.
Školski list „Vukovac“ je posle proslavlјenog pedesetog rođendana dva puta nagrađen i to zasluženo – kao najbolјi osnovnoškolski list na Sajmu izdavaštva i kao treći u Republici od strane Društva za srpski jezik i književnost. Svi ovi uspesi su bili povod posete ministra za sport našoj školi u junu i start za novu trku ka cilјu koju smo počeli 1. septembra.

Kada su u pitanju materijalna ulaganja u školu tokom prethodne školske godinetreba istaći najznačajnije - realizaciju projekta „Video-nadzorsa 32 kamere“,realizaciju projekta „2000 digitalnih učionica - povezane škole“ – čime je obezbeđen internet u svakoj prostoriji i rekonstrukciju postojeće kotlarniceuz skoro priklјučenje na gasnu mrežu. Nastavlјeno je oslikavanje učionica za mlađe razrede i učešće u programuErazmus+ i Fondacije Tempus.
Naravno, svi ovi rezultati i uspesi ne bi bili mogući da škola nema pomoć, razumevanje i dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, lokalnom samoupravom, Savetom roditelјa, Školskim odborom, roditelјima i prijatelјima škole.

Na sajtu škole je postavlјen promotivni film „Najbolјe umem da...“ sastavlјen od dečijih video – klipova čiji su akteri naši bivši i sadašnji učenici. U realizaciji ove ideje su učestvovali učenici, roditelјi i nastavnici, a posebnu zahvalnost dugujemo roditelјu našeih učenika, Aleksandru Tanaskoviću i Matriks studiju koji nam je pružio tehničku podršku.
Sasvim je sigurno da se u budućnosti otvaraju mogućnosti za nove uspehe, kao i nove oblike saradnje. Na nama je da ih iskoristimo, na opšte dobro i dobro naših učenika.

Neka je srećan Dan škole svima koji je nose u srcu i osećaju ponos jer je deo njihovih života.