U OŠ "Filip Filipović" u Čačku je 12. decembra 2014. godine održan Festival nauke pod sloganom "Ništa nije nemoguće". Iz škole su nas obavestili da su u programu učestvovali učenici od petog do osmog razreda sa svojim nastavnicima. Program je obuhvatio sadržaje iz sledećih predmeta:

  • MATEMATIKA: Mihajlo Pupin, Venov dijagram, Pitagorino drvo, Tales, geo-gebra, tangram;
  • FIZIKA: hidrostatički i atmosferski pritisak, naelkektrisanje, Paskalov zakon, Teslina kugla, sila potiska;
  • BIOLOGIJA: DNK (video-prezentacija i ogled), genetski modifikovana hrana;
  • HEMIJA: Mendeljejev periodni sistem – nekad i sad (video-prezentacija).

Učenici su na zanimljiv i neobičan način publici približili prirodne nauke i naučna dostignuća, a posetioci Festivala su mogli i sami da učestvuju u pojedinim ogledima i razmene iskustva.